Hoe een goede loon- en salarisadministratie jouw bedrijf kan helpen 

Salarisadministratie en loonadministratie zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar eigenlijk twee verschillende zaken betreffen. We zullen de zullen we de verschillen tussen deze twee administratiesystemen bespreken en de belangrijkste aspecten van elke administratie toelichten.  

Salarisadministratie  

Salarisadministratie verwijst naar het proces van het bijhouden van de gegevens van werknemers en het berekenen en uitbetalen van salarissen en vergoedingen. Dit omvat onder andere het vastleggen van persoonlijke informatie van werknemers, zoals adresgegevens, burgerlijke staat, bankrekeningnummer en burger servicenummer (BSN). Daarnaast wordt er in de salarisadministratie ook gekeken naar de arbeidsovereenkomst van de werknemer, het aantal gewerkte uren, het aantal vrije dagen, de loonheffingen en de pensioenregelingen.  

 De salarisadministratie is een complex en tijdrovend proces, waarbij het van belang is om de wet- en regelgeving rondom loonadministratie goed in de gaten te houden. De salarisadministratie wordt vaak uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf of aan een eigen afdeling binnen een organisatie.  

Loonadministratie  

Loonadministratie is een onderdeel van de salarisadministratie en verwijst naar het berekenen en verwerken van de bruto- en nettolonen van werknemers. Hierbij wordt er gekeken naar de loonheffingen en de sociale premies die op het loon worden ingehouden en betaald moeten worden aan de belastingdienst en de verschillende sociale verzekeringsinstanties.  

 Loonadministratie is van groot belang voor de financiële stabiliteit van een organisatie. Het is van belang om de loonadministratie correct en tijdig te verwerken om boetes en naheffingen te voorkomen.  

Belang van een correcte administratie  

Een correcte en tijdige salaris- en loonadministratie is van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers moeten erop toezien dat de salarisadministratie voldoet aan de wettelijke eisen en dat er tijdig aangifte wordt gedaan van de loonheffingen. Dit voorkomt boetes en naheffingen van de belastingdienst en sociale verzekeringsinstanties.  

 Voor werknemers is het van belang dat hun loon en vergoedingen correct en op tijd worden uitbetaald. Daarnaast moeten de gegevens in de salarisadministratie correct zijn, omdat deze gegevens bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aanvragen van hypotheek of verzekeringen.  

Uitbesteden  

Dit soort werkzaamheden kunnen ook uitbesteed worden. Het uitbesteden van de salarisadministratie is een groeiende trend onder bedrijven van verschillende groottes en industrieën. Het houdt in dat bedrijven hun loonadministratie uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf, ook wel een payroll serviceprovider genoemd, die verantwoordelijk is voor het beheren van alle aspecten van de salarisadministratie van een bedrijf. Een voordeel hiervan is bedrijven kunnen besparen op kosten en middelen door het uitbesteden van deze activiteit aan gespecialiseerde dienstverleners. Dit is vooral gunstig voor kleine en middelgrote bedrijven die geen eigen HR-afdeling hebben en zich niet kunnen veroorloven om een fulltime salarisadministrateur in dienst te nemen. Denk je eraan om loonadministratie en/of salarisadministratie uit te besteden neem dan een kijkje op: http://kuipersadviseurs.nl/salarisadministratie-uitbesteden/  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *